Refundacja protezy na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Refundacja protezy na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Proteza na NFZ – refundacja protezy

U lekarza specjalisty, który się Tobą opiekuje, pobierz zlecenie na wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego. Lekarz na zleceniu zamieści specjalny kod, który określa rodzaj zalecanego zaopatrzenia ortopedycznego oraz limit cenowy, czyli maksymalną kwotę dofinansowania NFZ. Aby zlecenie było w pełni ważne, musisz je potwierdzić w odpowiedniej delegaturze NFZ. Tak przygotowany i potwierdzony dokument przekazujesz nam i przechodzimy do kolejnego etapu wykonania zaopatrzenia.

NFZ – refundacja protezy kończyny dolnej i górnej

O dofinansowanie protezy kończyn dolnej i górnej mogą starać się osoby płacące składkę zdrowotną lub które mają opłacone dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. To ogromna pomoc dla pacjentów, którzy wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby stracili rękę albo nogę. W 2024 roku refundacja protez – wysokość świadczeń – została podwyższona. Dzięki temu pacjenci chcący powrócić do sprawności i samodzielności mają możliwość ich zakupu w o wiele przyjaźniejszej dla portfela cenie.

Sam proces składania wniosku o protezę jest uproszczony do minimum i to lekarz rozpoczyna go, wypisując zlecenie. Specjalista podaje w dokumencie dane świadczeniobiorcy oraz wpisuje kody – np. proteza podudzia  – kod NFZ, proteza kończyny dolnej – kod NFZ. 

Kwota uzyskanego w tego sposób dofinansowania pokrywa zwykle część ceny, jaką należy zapłacić za te wyroby medyczne. Świadczenie od NFZ może być jednak dużą ulgą finansową, gdyż  w przypadku niektórych protez fundusz dopłaca do ich zakupu nawet kilkanaście tysięcy złotych.

PFRON – dofinansowanie protezy kończyny dolnej i górnej

PFRON to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie:

 • protez kończyn dolnych – dopłacie podlega jednak wyłącznie wysokiej jakości proteza kończyny dolnej; refundacja może być przyznana np. na model mający dobre zawieszenie w leju lub na elementach silikonowych;
 • protez kończyn górnych także wysokiej jakości i nowoczesne – np. z precyzyjnymi elementami mechanicznymi

Jak otrzymać dofinansowanie na protezę z PFRON?

Z dofinansowania PFRON, składając stosowny wniosek, mogą skorzystać osoby:

 • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • mające potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
 • mające rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie, potwierdzone opinią eksperta PFRON.

Z pomocy można skorzystać niezależnie do wieku. Jednak osoby, które weszły w wiek emerytalny (kobiety po 60. a mężczyźni po 65. roku życia), mogą otrzymać dofinansowanie, tylko jeżeli ciągle są aktywni zawodowo lub działają w wolontariacie.

Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek do PFRON?

Wnioski o dofinansowanie protez w ramach pomocy PFRON można składać do 31 sierpnia 2024 roku – online (w systemie SOW) i stacjonarnie. Potrzebne są do tego dokumenty: 

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty dwóch różnych usługodawców dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania – protezy kończyn dolnej lub górnej;
 • opcjonalnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,
 • opcjonalnie: dokument potwierdzający zatrudnienie lub  wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy w przypadku osób w wieku emerytalnym.

Jeżeli składasz wniosek online, wystarczą Ci skany tych dokumentów. Natomiast jeśli zamierzasz zrobić to stacjonarnie, przygotuj ich kopie. Pamiętaj jednak, że PFRON podczas rozpatrywania Twojego wniosku, może poprosić Cię o okazanie oryginałów tych dokumentów.

W każdym wniosku powinno znaleźć się przekonujące uzasadnienie. Wnioskodawca powinien napisać, dlaczego potrzebuje tak kosztownej protezy i dlaczego rozwiąże ona jego problemy. Pamiętaj też, że możesz wnioskować o dofinansowanie wyrobów co najmniej na III poziomie jakości.

Wniosek o dofinansowanie protezy PFRON i co dalej?

Samo złożenie wniosku nie wystarczy, aby miał on szansę być pozytywnie rozpatrzony. Ponadto wnioskodawca musi:

 • odbyć pierwszą wizytę u eksperta PFRON; oceni on stan kikuta pacjenta i rozważy, czy jest to dobry moment na protezę ręki lub nogi;
 • odbyć kolejną wizytę u eksperta PFRON; wtedy przyjrzy się on temu, czy proteza jest wykonana tak, jak powinna i czy zdaje egzamin  w Twoim przypadku.

Wysokość dofinansowania z PFRON

Ci, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 33 000 zł  – po amputacji uda, wyłuszczeniu w stawie biodrowym oraz po amputacji ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym. Kwoty wypłacane przez PFRON zaczynają się od 13 200 zł.

W niektórych szczególnych przypadkach wysokość dofinansowania może być większa. Dotyczy to sytuacji, w której wnioskodawca będzie potrzebować protezy wyższej jakości, a potwierdzeniem tego będzie rekomendacja eksperta PFRON. Refundacja kosztów związanych z protezami kończyn dolnych i górnych dotyczy też wydatków na dojazdy na obowiązkowe konsultacje odbywające się po złożeniu wniosku. Dofinansowanie podróży na spotkania z ekspertem PFRON może wynieść do 220 zł.

Samodzielność, pewność siebie i zdecydowanie większy komfort pod każdym względem – protezy pomagają odzyskać mobilność i radość z życia. Dzięki dofinansowaniu z NFZ czy z PFRON są one dostępne dla większej liczby pacjentów, a refundacja może pokryć dużą część ceny zakupu tych wyrobów medycznych. 

Dlatego zgłoś się do nas – wytłumaczymy, jakie protezy na NFZ podlegają dofinansowaniu, podpowiemy, jak załatwić formalności i dostarczymy Ci nowoczesną, wysokiej jakości protezę.

Wzór zlecenia NFZ znajdziesz poniżej:

Zlecenie na zaopatrzenie medyczne

 

Sprawdź również: 
Rodzaje wad stóp u dzieci i dorosłych
Kiedy potrzebne są wkładki ortopedyczne?
Postępowanie po amputacji – pielęgnacja kikuta oraz przebieg rehabilitacji
Czym jest ból fantomowy i jak go leczyć?
Sposoby zawieszeń protez kończyn dolnych

PROTEKA
Laboratorium Ortopedyczne
Jakub Krawczak

Ul. Opatowicka 108,
42-612 Tarnowskie Góry
czynne: od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 8:00 do 16:00
 
NIP: 6452263480, REGON: 243021117
 
ING Bank - nr konta: 06 1050 1386 1000 0090 9759 6929